Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinjer for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (benzodiazepiner).

Det betyder i praksis, at sovemedicin og beroligende medicin fremover KUN kan bestilles ved personligt fremmøde.

Receptfornyelse kan derfor ikke længere ske pr. telefon eller via vores hjemmeside.

Ved receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin anbefaler vi en årlig kontrol hos en af lægerne. Ved fornyelse af medicin i den mellemliggende periode får man tid hos vores sygeplejerske. Man kan ikke forny medicinen blot ved fremmøde ved sekretæren.

Hensigten er på lang eller kort sigt udtrapning. Alle, der ønsker dette, tilbydes en konsultation i klinikken.

Du skal være opmærksom på, at fast indtag af beroligende medicin ikke er foreneligt med bilkørsel.  Undtaget er præparater som er i kroppen i kort tid fx visse sovetabletter.

Institut for Rationel Farmakoterapi har udgivet en folder som på en god måde forklare baggrunden for dette tiltag. De væsentligste punkter er refereret her:

– sovemedicin i højst 1-2 uger

– angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret.

Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet. Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen.

Bivirkninger:

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er:

– svimmelhed
– døsighed
– hukommelsesbesvær
– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er: angst, uro og søvnbesvær.

Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.

Præparater omfattet af ovenstående:

Alprox Apodorm Apozepam Klopoxid Lexotan Mogadon Stesolid Stilnoct Tafil
Alopam Alprazolam Bromam Imovane Imozop Nimadorm Rivotril Sonata Temesta
Diazepam Flunipam Flunitrazepam Nitrazepam Noctamide Oxabenz Valaxona Zolpidem Zonoct
Frisium Halcion Hexalid Imoclone Oxapax Pacisyn Pronoctan Risolid Zopiclon Zopiclone Zopiklon