4. september 2012 trådte den eksisterende akutplan i kraft.

Det betyder, at hvis du pludselig bliver syg eller kommer til skade, så skal du ringe til os på 86 18 51 66

Vi har dagligt afsat tid hos alle læger til at tilse akutte patienter, typisk i tidsrummet ml 12 og 12.30 – men husk altid at ringe til os først.

Ved akut opstået sygdom, da ring på vores akut nummer: 86185125.

Drejer det sig om livstruende tilstande – da skal du ringe 112.

Tidligere var det muligt at henvende sig på skadestuen i tilfælde af akut tilskadekomst, men denne behandling og visitation skal vi, som din egen læge, stå for. Det vil betyde, at skader som tidligere blev behandlet på skadestuen, nu bliver behandlet her i klinikken. Det kan f.eks. være små sår, der skal syes eller limes, fremmedlegemer i øjne og næse, små brandsår, forstuvninger og slag. Du vil naturligvis blive visiteret videre til sygehuset, hvis vi skønner, at skaden er for omfattende til at kunne behandles i klinikken.

Ved alvorlige ulykker og livstruende sygdom skal du ringe 112.

(Obs – benyt ikke e-mail konsultationer til akutte problemstillinger. Emails besvares hurtigst muligt, men senest indenfor 5 hverdage)

Lægevagten

Efter kl.16.00 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på telefonen.
Telefon 70 11 31 31
Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.
Lægevagten i Aarhus ligger på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Palle Juul-Jensens Boulevard 161. Indgang J3. 8200 Aarhus N

Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, kan kontakte lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

På hverdage kl. 8-16 er lægevagttelefonen bemandet med behandlersygeplejersker